Our team


Nadiya Soltys
Nadiya Soltys
CEO
Vyacheslav Mishchenko
Vyacheslav Mishchenko
Strategy Director
Natalia Slobodyannyk
Natalia Slobodyannyk
CFO
Oleh Afanasenko
Oleh Afanasenko
Director of Food/NonFood Sales
Roman Kyrychenko
Roman Kyrychenko
Director of Logistics
Andriy Movchko
Andriy Movchko
Director of the Legal Department
Anna Kocenko
Anna Kocenko
Director of the Personnel Department
Kyrylo Dudenkov
Kyrylo Dudenkov
Deputy director
Nazar Pavlunishin
Nazar Pavlunishin
Deputy General Director